ระบบสารสนเทศจัดหางาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อ/สอบถาม

งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารยุทธศาสตร์)

ช่องทางติดต่อ

ที่อยู่ : 239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
Email : guidance@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 943 042

Develop by

© Copyright 2022 CMU Job Search - All Rights Reserved